Witamy na stronie Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej

w Toruniu z siedzibą w Łubiance!

 

Ośrodek Szkolenia

w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

realizuje następujące zadania:

 

  •  Organizuje i realizacje szereg szkoleń specjalistycznych i doskonalących dla strażaków PSP, szkoleń dla strażaków ratowników OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, zgodnie z przydzielonym zakresem działania,
  • Realizuje organizowane przez Szkołę Podoficerską PSP w Bydgoszczy kształcenie w zawodzie strażaka – szkolenia uzupełniającego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej;
  • Organizuje i realizuje zadania i czynności w zakresie sportu pożarniczego na terenie kraju.
  • Organizuje i realizuje kursy dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej oraz szkolenia na potrzeby powszechnego systemu ochrony ludności;
  • Analizuje stan i realizuje czynności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy strażaków woj. kujawsko-pomorskiego;
  • Realizuje zadania  Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego oraz Psychologa Służby na terenie województwa;
  • Odpowiada za opracowywanie programów szkolenia i doskonalenia zawodowego na potrzeby województwa, realizuje zadania wychowawcze, zapewnia niezbędną kadrę dydaktyczną, zaplecze socjalne, logistyczne i sprzętowe zgodnie z określonymi standardami wyposażenia.

Plan pracy WOSz na 2017 rok.

Plan pracy do pobrania i druku - format A3